Carbon-coated nano-sized Li4Ti5O12 nanoporous micro-sphere as anode material for high-rate lithium-ion batteries

Guan-Nan Zhu, Hai-Jing Liu, Ji-Hua Zhuang, Cong-Xiao Wang, Yong-Gang Wang, Yong-Yao Xia
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01680f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: