Two selective fluorescent chemosensors for cadmium ions in 99% aqueous solution: the end group effect on the selectivity, DFT calculations and biological applications

Hao Tian, Bo Li, Junling Zhu, Haiping Wang, Yiran Li, Jun Xu, Jianwei Wang, Wei Wang, Zhihong Sun, Weisheng Liu, Xiaoguang Huang, Xuhuan Yan, Qin Wang, Xiaojun Yao, Yu Tang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11727k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: