N-heterocyclic amine-directed structures and properties of two Cu(ii) diphosphonates

Kui-Rong Ma, Feng Ma, Yu-Lan Zhu, Lin-Juan Yu, Xiao-Min Zhao, Yin Yang, Wei-He Duan
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10528k