Recovered LiCoO 2 as anode materials for Ni/Co power batteries

Cuihua An, Qinghong Wang, Yaping Wang, Li Li, Yijing Wang, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Dawei Song, Yanan Xu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp21936g