A cationic water-soluble pillar[5]arene: synthesis and host–guest complexation with sodium 1-octanesulfonate

Yingjie Ma, Xiaofan Ji, Fei Xiang, Xiaodong Chi, Chengyou Han, Jiuming He, Zeper Abliz, Weixiang Chen, Feihe Huang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15660h