Benzimidazolyl functionalized ionic liquids as an additive for high performance dye-sensitized solar cells

Jie Zhao, Feng Yan, Lihua Qiu, Yueguang Zhang, Xiaojian Chen, Baoquan Sun
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15069c