Ag cluster–aptamer hybrid: specifically marking the nucleus of live cells

Zhipeng Sun, Yaling Wang, Yueteng Wei, Ru Liu, Huarui Zhu, Yanyan Cui, Yuliang Zhao, Xueyun Gao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14652a