Formation of polypseudorotaxane networks by cross-linking the quadruple hydrogen bonded linear supramolecular polymers via bisparaquat molecules

Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Bingjie Hu, Yajie Zhang, Feng Zhao, Ya Ji, Yihua Yu, Chen Lin, Leyong Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14559b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: