Nitroolefin-based coumarin as a colorimetric and fluorescent dual probe for biothiols

Yuan-Qiang Sun, Maliang Chen, Jing Liu, Xin Lv, Jun-fei Li, Wei Guo
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14299b