An efficient visible light controlled protein delivery system

Leilei Luo, Yong Guo, Juncheng Yang, Yijun Liu, Sheng Chu, Fei Kong, Ying Wang, Zhigang Zou
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14100g