A novel pH-sensitive (±)-α-tocopherol–5-fluorouracil adduct with antioxidant and anticancer properties

Dong-Wei Li, Fang-Fang Tian, Yu-Shu Ge, Xin-Liang Ding, Jia-Han Li, Zi-Qiang Xu, Mei-Fang Zhang, Xiao-Le Han, Ran Li, Feng-Lei Jiang, Yi Liu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13821a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: