A new ligand and its complex with multi-stimuli-responsive and aggregation-induced emission effects

Bingjia Xu, Zhenguo Chi, Xiqi Zhang, Haiyin Li, Chengjian Chen, Siwei Liu, Yi Zhang, Jiarui Xu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13790e
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xiqi Zhang and Dr Xiqi Zhang