Superior energy capacity of graphene nanosheets for a nonaqueous lithium-oxygen battery

Yongliang Li, Jiajun Wang, Xifei Li, Dongsheng Geng, Ruying Li, Xueling Sun
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13464g