Copper-mediated trifluoromethylation of arylboronic acids by trifluoromethyl sulfonium salts

Cheng-Pan Zhang, Ji Cai, Chang-Bing Zhou, Xiao-Ping Wang, Xing Zheng, Yu-Cheng Gu, Ji-Chang Xiao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13460d
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Ji-Chang Xiao