An organogel formed from a cyclic β-aminoalcohol

Chuanqing Kang, Zheng Bian, Yabing He, Fushe Han, Xuepeng Qiu, Lianxun Gao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13179f
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Zheng Bian