A novel low density metal–organic framework with pcu topology by dendritic ligand

Jiangtao Jia, Fuxing Sun, Qianrong Fang, Xiaoqiang Liang, Kun Cai, Zheng Bian, Huijun Zhao, Lianxun Gao, Guangshan Zhu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12891d
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Zheng Bian