Ordered mesoporous carbon catalyst for dehydrogenation of propane to propylene

Lei Liu, Qing-Fang Deng, Bao Agula, Xu Zhao, Tie-Zhen Ren, Zhong-Yong Yuan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12806j
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication