Direct synthesis of nanoporous carbon nitride fibers using Al-based porous coordination polymers (Al-PCPs)

Ming Hu, Julien Reboul, Shuhei Furukawa, Logudurai Radhakrishnan, Yuanjian Zhang, Pavuluri Srinivasu, Hideo Iwai, Hongjing Wang, Yoshihiro Nemoto, Norihiro Suzuki, Susumu Kitagawa, Yusuke Yamauchi
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12378e
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: yuanjian zhang and Professor Shuhei Furukawa