Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks

Yugen Zhang, Meixuan Tan, Hai Li, Yuangang Zheng, Shujun Gao, Hua Zhang, Jackie Y. Ying
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12235e