Visible light-induced intramolecular cyclization reactions of diamines: a new strategy to construct tetrahydroimidazoles

Jun Xuan, Ying Cheng, Jing An, Liang-Qiu Lu, Xiao-Xiao Zhang, Wen-Jing Xiao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12203g