Manipulating DNA writhe through varying DNA sequences

Magdeline Tao Tao Ng, Juanjuan Guo, HongKee Tan, Hao Zhang, Tianhu Li, Dawei Li, Zhaoqi Yang, Guanjia Zhao, Yi Long, Bei Lv, Cheng Li, Shuhui Hiew
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11543j