Superior hydrogen storage properties of LiBH4 catalyzed by Mg(AlH4)2

Dongming Liu, Qingqing Liu, Tingzhi Si, Qingan Zhang, Fang Fang, Dalin Sun, Liuzhang Ouyang, Min Zhu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11238d