Ultrathin Au–Ag bimetallic nanowires with Coulomb blockade effects

Xun Hong, Dingsheng Wang, Rong Yu, Hui Yan, Yi Sun, Lin He, Zhiqian Niu, Qing Peng, Yadong Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10903k