A robust near infrared luminescent ytterbium metal–organic framework for sensing of small molecules

Zhiyong Guo, Hui Xu, Shengqun Su, Jianfeng Cai, Song Dang, Shengchang Xiang, Guodong Qian, Hongjie Zhang, Michael O’Keeffe, Banglin Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10897b
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Shengchang Xiang