Facile synthesis of polymer/Au heteronanoparticles

Jiayuan Mao, Xiuxiu Qi, Xueqin Cao, Jianmei Lu, Qingfeng Xu, Hongwei Gu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10610d