UV light-emitting-diode photochemical mercury vapor generation for atomic fluorescence spectrometry

Xiaoling Hou, Xi Ai, Xiaoming Jiang, Pengchi Deng, Chengbin Zheng, Yi Lv
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15955k