p-tert-Butyl thiacalix[4]arenes functionalized at the lower rim by amide, hydroxyl and ester groups as anion receptors

Ivan I. Stoikov, Alena A. Yantemirova, Roman V. Nosov, Ildar Kh. Rizvanov, Ajdar R. Julmetov, Vladimir V. Klochkov, Igor S. Antipin, Alexander I. Konovalov, Ilya Zharov
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob01251c
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Ivan Stoikov

In partnership with: