Design and synthesis of bile acid–peptide conjugates linked via triazole moiety

Nadezhda V. Sokolova, Gennadij V. Latyshev, Nikolay V. Lukashev, Valentine G. Nenajdenko
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob01188f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication