Naphthalene proton sponges as hydride donors: diverse appearances of the tert-amino-effect

Alexander F. Pozharskii, Maria A. Povalyakhina, Alexander V. Degtyarev, Oxana V. Ryabtsova, Valery A. Ozeryanskii, Olga V. Dyablo, Anna V. Tkachuk, Olga N. Kazheva, Anatolii N. Chekhlov, Oleg A. Dyachenko
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00899k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: