Two-photon fluorescence imaging of DNA in living plant turbid tissue with carbazole dicationic salt

Yuanhong Zhang, Junjie Wang, Pengfei Jia, Xiaoqiang Yu, Heng Liu, Xin Liu, Ning Zhao, Baibiao Huang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ob00030b