Chiral ruthenium polypyridyl complexes as mitochondria-targeted apoptosis inducers

Tianfeng Chen, Wen-Jie Mei, Yum-Shing Wong, Jie Liu, Yanan Liu, Huang-Song Xie, Wen-Jie Zheng
  • MedChemComm, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0md00060d