Integrated SPPS on continuous-flow radial microfluidic chip

Weizhi Wang, Yanyan Huang, Jizhong Liu, Yunfeng Xie, Rui Zhao, Shaoxiang Xiong, Guoquan Liu, Yi Chen, Huimin Ma
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0lc00542h