An efficient and high-throughput electroporation microchip applicable for siRNA delivery

Huang Huang, Zewen Wei, Yuanyu Huang, Deyao Zhao, Lianghong Zheng, Tianjing Cai, Mengxi Wu, Wei Wang, Xianfeng Ding, Zhuan Zhou, Quan Du, Zhihong Li, Zicai Liang
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0lc00195c