Nickel macrocycles with complex hydrides—new avenues for hydrogen storage research

Andrew James Churchard, Michał Ksawery Cyranski, Łukasz Dobrzycki, Armand Budzianowski, Wojciech Grochala
  • Energy & Environmental Science, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ee00051e