Syntheses, crystal structures and characterizations of two new quaternary thioborates: PbMBS4 (M = Sb, Bi)

Lei Geng, Wen-Dan Cheng, Wei-Long Zhang, Ye-Yu Li, Zhong-Zhen Luo, Hao Zhang, Chen-Sheng Lin, Zhang-Zhen He
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01751e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: