Ionic liquid-assisted synthesis of CdSe dendrites from nanospheres through oriented attachment

Xiaochuan Duan, Xiaodi Liu, Qing Chen, Haobo Li, Jie Li, Xia Hu, Yingying Li, Jianmin Ma, Wenjun Zheng
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01212b
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Wenjun ZHENG

In partnership with: