Hydrothermal synthesis, structure, and luminescent properties of selected Zn(II)/Cd(ii) coordination polymers constructed from 3,5-bis(x-pyridyl)-1,2,4-triazole (x = 3, 4)

Qing-Feng Xu, Jian-Feng Ge, Qiu-Xuan Zhou, Jian-Mei Lu, Shun-Jun Ji, Li-Hua Wang, Yong Zhang, Xue-Ming Jin, Bing Wu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01174f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication