A novel terpyridine/benzofurazan hybrid fluorophore: metal sensing behavior and application

Zhenghao Yang, Chongchong Yan, Yuncong Chen, Chengcheng Zhu, Changli Zhang, Xindian Dong, Weiqi Yang, Zijian Guo, Yi Lu, Weijiang He
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0dt01053g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication