New sensing mechanisms for design of fluorescent chemosensors emerging in recent years

Jiasheng Wu, Weimin Liu, Jiechao Ge, Hongyan Zhang, Pengfei Wang
  • Chemical Society Reviews, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cs00224k