Constructing hybrid films of conjugated oligomers and gold nanoparticles for efficient photoelectronic properties

Xiaofeng Liu, Ji'en Yang, Chunjie Zhou, Xiaodong Yin, Huibiao Liu, Yongjun Li, Yuliang Li
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cp01116a