A europium(iii) chelate as an efficient time-gated luminescent probe for nitric oxide

Yonggang Chen, Weihua Guo, Zhiqiang Ye, Guilan Wang, Jingli Yuan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05658h