FITC-modified PPy nanotubes embedded in nanoporous AAO membrane can detect trace PCB20 via fluorescence ratiometric measurement

Meiling Wang, Guowen Meng, Qing Huang, Qiaoling Xu, Zhaoqin Chu, Chuhong Zhu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc05371f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: