A pH-driven DNA nanoswitch for responsive controlled release

Linfeng Chen, Jiancheng Di, Changyan Cao, Yong Zhao, Ying Ma, Jia Luo, Yongqiang Wen, Weiguo Song, Yanlin Song, Lei Jiang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04765a