A flexible photoelectrode for CdS/CdSe quantum dot-sensitized solar cells (QDSSCs)

Xiaoming Huang, Shuqing Huang, Quanxin Zhang, Xiaozhi Guo, Dongmei Li, Yanhong Luo, Qing Shen, Tara Toyoda, Qingbo Meng
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04419a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication