Anti-degradation of a recombinant complex protein by incoporation in small molecular hydrogels

Huaimin Wang, Zheng Wang, Xiaoyi Yi, Jiafu Long, Jianfeng Liu, Zhimou Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc04249h