Neojaponicone A, a bioactive sesquiterpene lactone dimer with an unprecedented carbon skeleton from Inula japonica

Jiang Jiang Qin, Li Yan Wang, Jia Xian Zhu, Hui Zi Jin, Jian Jun Fu, Xiao Feng Liu, Hong Lin Li, Wei Dong Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc03572f