Cell-penetrating hollow spheres based on milk protein

Chengjie Liu, Wei Yao, Luzhong Zhang, Hanqing Qian, Wei Wu, Xiqun Jiang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc02370a