Au/SiO2 core/shell nanoparticles enhancing fluorescence resonance energy transfer efficiency in solution

Qinghui Zeng, Youlin Zhang, Xiaomin Liu, Langping Tu, Yu Wang, Xianggui Kong, Hong Zhang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01849j