A facile two step synthesis of novel chrysanthemum-like mesoporous silica nanoparticles for controlled pyrene release

Haijiao Zhang, Zhiyong Li, Panpan Xu, Ruofei Wu, Zheng Jiao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01673j