A photoswitch based on self-assembled single microwire of a phenyleneethynylene macrocycle

Jia Luo, Qifan Yan, Yan Zhou, Tian Li, Ningbo Zhu, Chuanjiang Bai, Yong Cao, Jian Wang, Jian Pei, Dahui Zhao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00739k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: